LF_000537

Tjänstepensionen är en viktig placering för dig och dina medarbetare. Den är en trygghet utöver lönen. Vår pensionsplan heter Friplan, en anpassad tjänstepension med svängrum att forma skyddet utifrån varje medarbetares situation.

Kvalitetssäkra din tjänstepensionsplan

90 procent av alla pensionsplaner innehåller brister som kan leda till att företaget får betala skadestånd. Vi kvalitetssäkrar pensioner och förmåner för att skapa förtroende till företaget och undvika ekonomiska risker eller pensionsskulder. Kvalitetssäkringen ger trygghet för både arbetsgivare och medarbetare – du är välkommen att kontakta oss!

Sparande

Sparande till ålderspension ingår alltid i pensionsplanen Friplan. Medarbetaren bestämmer själv hur vi förvaltar pengarna och kan välja mellan förvaltningsformerna fondförvaltning och garantiförvaltning.

Komplettera ditt sparande med:
• Ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom

• Ersättning när olyckan är framme

• Möjlighet till snabb och säker vård

• Skydd för efterlevande

• Växla lön mot pension

Vi har svaren på frågorna du sitter med. Hör av dig för ett rådgivningsmöte där vi ser över möjligheterna för dig som arbetsgivare att ordna en bra pensionslösning för dina medarbetare. Mötet kostar dig inget. Däremot tjänar du på en nära kontakt med oss.