Mer än bara rådgivare

vi är mer än experter, vi är din förtroendepartner.

Med hjärta för service

Försäkringsrådgivarna Mälardalen AB är inte bara en försäkringsförmedlare; vi är en pålitlig partner med ett djupt engagemang i att tjäna våra kunder. Med över 40 erfarna medarbetare och 15 000 försäkrade kunder, har vi etablerat oss som en ledande aktör i regionen. Vårt huvudkontor är beläget i Västerås och vi har flera lokala rådgivningskontor spridda över Mälardalsregionen.

Vi är som franchisetagare en del i Länsförsäkringsgruppens distributionskanal och specialiserar oss inom tjänstepension, kapitalplacering, företagsförsäkring, samt motor och transport. Vår styrka ligger i vår förmåga att kombinera omfattande branschkunskap med en personlig och kundfokuserad service, vilket gör oss till en idealisk partner för både individer och företag som söker skräddarsydda försäkringslösningar

Inköp med hänsyn

För att vara en eftertraktad kund på den lokala marknaden strävar Försäkringsrådgivarna Mälardalen efter att etablera och förbättra relationer med pålitliga leverantörer. Vi prioriterar att göra våra inköp från leverantörer som är baserade inom vårt geografiska område för att dra nytta av närheten och samtidigt stödja företagsutvecklingen i länet. Vid upphandlingar följer vi bolagets uppförandekod som en vägledning för att välja leverantörer och inkluderar den som en del av upphandlingsprocessen.

Ett affärsmässigt agerande i samband med inköp och upphandlingar är grundläggande för den förtroendeskapande verksamhet som Försäkringsrådgivarna Mälardalen bedriver.

Vid inköp av varor och tjänster ska alltid hänsyn tas till det som är relevant av följande faktorer; miljö, kvalitet, funktion, kundnytta, pris, säkerhet samt hälsa (utan inbördes rangordning). Vilken faktor/faktorer som avgör inköpet beror på omständigheterna, men det bör noteras att miljöanpassade varor och tjänster kan få kosta mer.

Vårt lokala hållbarhetsarbete

Hållbarhet innebär ett långsiktigt förhållningssätt och det går ut på att inte förbruka mer än vad som finns att tillgå och inte på bekostnad av framtida generationer eller annat levande på jorden. Som lokalt försäkringsförmedlingsföretag kan vi bidra till utvecklingen och göra skillnad i hur vi hjälper våra kunder och i de olika beslut vi tar. 

Agenda 2030

De globala målen som FN har antagit är det mest ambitiösa verktyget för att uppnå en bättre värld enligt världens länder. Dessa mål syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Försäkringsrådgivarna Mälardalen har identifierat sju områden där vi kan göra en betydande skillnad, både på lokal nivå och i vår vardag. Vi har valt ut sju områden där vi kan göra störst skillnad, lokalt och i vår vardag. Dessa områden är nummer 3, 8, 10, 12, 13, 16 och 17.

Lokalt engagemang

Våra kunder lever och verkar där vi lever och verkar. Därför är det en viktig ansvarsfråga för oss att engagera oss i utvecklingen där vi bor. När vi går med vinst är vårt mål att göra det vi kan för att bidra till att alltid återinvestera i vårt lokala samhälle. Ett exempel på detta är att vi aktivt stöder stadsmissionen på de orter där vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet.

Vi har också ett extra engagemang för att barn ska röra sig mer och därför har vi valt att stödja Västerås konståkningsklubb. Konståkning är en av världens största vinteridrotter sett både till utövare och till tv-tid. Men för att bli riktigt bra på konståkning krävs många pass i veckan och kostnaden för varje åkare blir därför ganska hög jämfört med många andra sporter. För att fler ska få möjlighet att åka konståkning behöver klubben därför sponsorer och där vill vi på Försäkringsrådgivarna Mälardalen vara med och bidra.