Nära, enkla och lojala

Med hjärta för service

Försäkringsrådgivarna Mälardalen AB är en del i Länsförsäkringsgruppen med flera lokala rådgivningskontor i Mälardalsregionen under varumärket Länsförsäkringar. 

Vi driver försäkringsförmedlingsverksamhet till Länsförsäkringar Stockholm, Länsförsäkringar Bergslagen och Länsförsäkringar Uppsala. Med kunden i fokus är vi specialister inom tjänstepension, kapitalplacering, företagsförsäkring, motor och transport.