Skapa en trygg framtid för ditt företag med vårt stöd

Ända sedan 2005 har vi varit försäkringsförmedlare till Länsförsäkringar.  Vi är din partner i varje steg.

Skapa en trygg framtid för ditt företag med vårt stöd

Ända sedan 2005 har vi varit försäkringsförmedlare till Länsförsäkringar.  Vi är din partner i varje steg.

Nära enkla & Lojala

Välkommen till oss på Försäkringsrådgivarna. Hos oss får man tryggheten av det stora företaget samtidigt som man får flexibiliteten från det lilla. Som din närstående rådgivare, är vårt engagemang för dig helhjärtat. Vi erbjuder kunskap som blir en grundpelare för din trygghet. Vår framgång bygger på lojaliteten hos våra medarbetare, vilket är kärnan i vår företagskultur. Att främja en hållbar arbetsmiljö och erbjuda utvecklingsmöjligheter inom vår organisation är nyckeln till att stärka vårt långsiktiga partnerskap med dig.

Franchisetagare till

Över 20 års erfarenhet

“Vårt team står vid din sida för att skapa en trygg ekonomisk framtid. Med djupgående kunskap och personligt engagemang hjälper vi dig med försäkring av ditt bolag samt skräddarsyr vi en kvalitetssäkrad pensionsplan som speglar dina unika behov. Vi kombinerar vår branscherfarenhet med en nära kundrelation för att effektivt leda dig mot en stabil och säker finansiell framtid.”

Christer Dahlin
VD

Våra verksamhetsområden

Rådgivning till arbetsgivaren

Vårt team är dedikerade till att stärka ert varumärke som arbetsgivare. Vi utvecklar skräddarsydda policys och omfattande trygghetsavtal för er organisation. Med oss som partner får ni tillgång till expertstöd för att navigera genom komplexa situationer. Vi agerar proaktivt genom att kontinuerligt erbjuda innovativa lösningar, förslag till förbättringar och kreativa idéer som anpassas efter skiftande marknadsförhållanden och omvärldstrender

Rådgivning till medarbetaren

Vi förstår vikten av att era medarbetare känner sig säkra i sina pensionsinvesteringar. Vår rådgivning är individuellt anpassad och tar hänsyn till varje persons unika risktolerans, ekonomiska situation, sparande tidshorisont och ambitioner inom hållbarhetsmål. Med stöd från vår expertanalys säkerställer vi att rådgivningen är skräddarsydd för att varje medarbetare får de mest optimala placeringarna för sina behov.

Rådgivning till
företagare

För dig som företagare är det avgörande att ha en klar och välstrukturerad plan för din ekonomiska framtid. Vår expertis sträcker sig brett över det svenska skattesystemet, regelverken samt det omfattande utbudet av försäkrings- och sparprodukter. Men vår tjänst slutar inte där. Vi förstår att varje företagares situation är unik, vilket är anledningen till att vi lägger stor vikt vid personligt anpassade rådgivningsmöten. Genom dessa möten får vi en djupare förståelse för just dina behov och kan erbjuda skräddarsydda lösningar som matchar ditt företags unika förutsättningar och mål.

Företagsförsäkringar

Som företagare är det avgörande att säkerställa att ert företag är väl skyddat för framtida utmaningar och risker. Vi besitter omfattande kunskap om företagsförsäkringar och förstår hur viktigt det är att anpassa dem till era specifika behov. Vi är inte bara experter på försäkringsprodukter utan även på att skräddarsy lösningar som passar just er verksamhet. Vi förstår vikten av att ha en djupgående kunskap om era unika krav och utmaningar. Därför är vi dedikerade till att erbjuda personlig rådgivning och skapa skräddarsydda företagsförsäkringsplaner som hjälper er.

Kapitalplacering

Som företagare är det avgörande att ha en väl genomtänkt strategi för er ekonomiska framtid. Vi har djup kunskap om skattelagstiftning, regelverk och en rad kapitalförsäkringsprodukter. Men det är inte nog. Det krävs även att vi förstår varje kunds unika behov och mål. Därför är vi engagerade i personliga rådgivningsmöten med våra kunder för att skapa skräddarsydda kapitalförsäkringslösningar.

Etik och hållbarhet

I dagens värld är etik och hållbarhet centrala för att göra affärer. Vi tror på att driva en verksamhet som inte bara fokuserar på ekonomisk vinning, utan också på att göra rätt för samhället och planeten. Vi engagerar oss i att främja en etisk och hållbar affärspraxis. Det innebär att vi tar hänsyn till miljön, stödjer samhällen och följer rättvisa affärsmetoder. Genom att arbeta med oss kan du vara säker på att din verksamhet lever upp till höga etiska och hållbarhetsstandarder samtidigt som vi aktivt bidrar till en bättre värld. Vi tror att affärer kan vara en kraft för positiv förändring, och det är precis vad vi strävar efter.