Försäkring och rådgivning för företagare

Närstående rådgivare

Det betyder att vi har ett helhjärtat engagemang för er dig. Vår kunskap är din trygghet.

En del av vår framgång bygger på den lojalitet som finns hos våra medarbetare och är en stor del av vår kultur. Att bygga en hållbar arbetsplats och att kunna utvecklas inom vår organisation har alltid varit viktigt för oss.

Över 17 års erfarenhet

“Vårt team finns nära dig som kund med samma öga för ditt bästa. Tillsammans hjälper vi er trygga framtiden utifrån en kvalitetssäkrad pensionsplan.”

Christer Dahlin
VD

Våra verksamhetsområden

Rådgivning till arbetsgivaren

Vi hjälper er att bli att alt mer attraktiva som arbetsgivare. Vi upprättar policys samt tillhörande trygghetsavtal. Hos oss får ni ett bollplank i komplexa frågor och proaktivitet i form av löpande förslag, förbättringar och idéer utifrån olika typer av omvärldsförändringar.

Rådgivning till medarbetaren

Ni ska känna er trygga hur pensionskapitalet placeras. Vår rådgivning utgår alltid från den enskilde individens inställning till risk, finansiella ställning sparhorisont och hållbarhetsmål. Med stöd av vår analysavdelning anpassas råden så att era medarbetare blir rätt placerade.

Rådgivning till företagare

Som företagare är det viktigt att ha en tydlig plan gällande er ekonomiska framtid. Vi har gedigen kunskap om vårt skattesystem; regelverk samt om våra försäkrings och sparprodukter.. Men det räcker inte. Det krävs också att vi har ingående kunskap om varje kund. Just därför är vi måna om att ha personliga rådgivningsmöten med våra kunder.

Företagsförsäkringar

Som företagare är det viktigt att ha en tydlig plan gällande er ekonomiska framtid. Vi har gedigen kunskap om vårt skattesystem; regelverk samt om våra försäkrings och sparprodukter.. Men det räcker inte. Det krävs också att vi har ingående kunskap om varje kund. Just därför är vi måna om att ha personliga rådgivningsmöten med våra kunder.

Kapitalplacering

Som företagare är det viktigt att ha en tydlig plan gällande er ekonomiska framtid. Vi har gedigen kunskap om vårt skattesystem; regelverk samt om våra försäkrings och sparprodukter.. Men det räcker inte. Det krävs också att vi har ingående kunskap om varje kund. Just därför är vi måna om att ha personliga rådgivningsmöten med våra kunder.

Etik och hållbarhet

Som företagare är det viktigt att ha en tydlig plan gällande er ekonomiska framtid. Vi har gedigen kunskap om vårt skattesystem; regelverk samt om våra försäkrings och sparprodukter.. Men det räcker inte. Det krävs också att vi har ingående kunskap om varje kund. Just därför är vi måna om att ha personliga rådgivningsmöten med våra kunder.

Vi vann årets franchiseföretag!

En stor händelse detta årvatt Länsförsäkringar utsett Försäkringsrådgivarna Mälardalen till årets franchiseföretag. Kriterierna för utnämnandet är att man ska ha nöjda och lojala kundföretag. Man ska ha en god kvalité i sin rådgivning. Man ska ha en god tillväxt och man ska vara en ambassadör för Länsförsäkringsgruppen.