Klagomål och vägledning

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som Försäkringsrådgivarna Mälardalen har levererat, ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt. Om du har några klagomål, rekommenderar vi att du först tar kontakt med den medarbetare på Försäkringsrådgivarna Mälardalen som du har haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller.

Om du fortfarande inte är nöjd kan du skriftligen kontakta vår ansvarige för klagomål. Vänligen bifoga kopior på relevanta handlingar när du framför ditt klagomål skriftligen. Det skulle vara till hjälp om du kan ange vilka medarbetare på Försäkringsrådgivarna Mälardalen du har haft kontakt med angående ärendet och när dessa kontakter har ägt rum.

Om klagomålet kan betraktas som ett enkelt fel eller missförstånd kommer vi att åtgärda det så snart som möjligt. Om vi inte kan besvara ditt ärende inom 14 dagar efter att vi har mottagit klagomålet, kommer du att få skriftlig information om detta samt information om hur ärendet kommer att fortskrida.

Försäkringsrådgivarna Mälardalen strävar efter att hantera klagomål snabbt, effektivt och med omtanke.

Som konsument kan du också få vägledning i ett eventuellt klagomålsärende från Konsumenternas försäkringsbyrå (www.konsumenternasforsakringsbyra.se), Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (www.konsumenternas.se), Konsumentverket (Hallå konsument) eller hos din kommunala konsumentvägledare, som du kan hitta på www.hallakonsument.se/sok-din-kommuns-konsumentverksamhet

LF Stockholm 

Lars Felin 

klagomalsansvarig.stockholm@lansforsakringar.se,

08-562 830 00

LF Bergslagen 

Maria Nygård

maria.nygard@lfbergslagen.se 

021190100

LF Uppsala 

Susanne Fagerberg 

kundsynpunkter.uppsala@lansforsakringar.se 

018-685689