Motorförsäkring

Vi kan erbjuda en heltäckande försäkringslösning för företagets motorfordon. Du startar med en trafikförsäkring och väljer sedan de delar av försäkringen som passar just dina fordon och din verksamhet.

 

Transportförsäkring

Skydda dig mot skador och förluster

Oavsett om en varutransport sker med fartyg, bil, järnväg eller flyg utsätts varorna som transporteras alltid för risken att skadas eller förloras. Vi har försäkringar både för dig som köper och säljer varor samt för dig som transporterar, spediterar och lagerhåller.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt