Motor och transport

LF_000537

En heltäckande försäkringslösning för små och stora motorparker. Med en heltäckande försäkringslösning sparar du tid och kraft genom enklare administrering och översikt.

Motorförsäkring

Motorförsäkring

En heltäckande försäkringslösning för små och stora motorparker. Med en heltäckande försäkringslösning sparar du tid och kraft genom enklare administrering och översikt. OM du har en veteranbil eller hobbybil så vänder sig vår entusiastförsäkring till dig.

Transportförsäkring

Transportförsäkring

Ett bra skydd mot strul, skador och förluster till sjöss, på vägen, spåret eller i luften. Det spelar ingen roll hur transporten av varorna går till. Vi hjälper dig som köper och säljer varor med försäkringslösningar, likaså om du transporterar, spedierar och lagerhåller.