Tillsynsmyndigheter

Bolagsverket
Försäkringsrådgivarna Mälardalen är registrerade hos Bolagsverket för att förmedla liv- och skadeförsäkringar. Du kan kontrollera vår registrering i näringslivsregistret på www.bolagsverket.se, som är den myndighet som ansvarar för att registrera försäkringsförmedlare.

Insuresec
Försäkringsrådgivarna Mälardalen är ansluten till InsureSec. Det innebär bland annat att anställda försäkringsförmedlare som huvudregel ska vara licensierade. InsureSec är ett branschregleringsorgan som ägs av Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM). Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. Vill du kontrollera rådgivarens lisens kan du göra detta på www.radgivarregistret.se

Finansinspektionen
Försäkringsrådgivarna Mälardalen står under tillsyn av Finansinspektionen, den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Försäkringsrådgivarna Mälardalen har tillstånd från Finansinspektionen att distribuera liv- och skadeförsäkringar i samtliga försäkringsklasser. I Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) återfinns information om vilka av Bolagets anställda som har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkringar, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Konsumentverket
Försäkringsrådgivarna Mälardalens marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket.

Postadress: Konsumentverket / KO, Box 48, 651 02 Karlstad

Telefon: 0771-42 33 00

E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Webbplats: www.konsumentverket.se