Personuppgiftshantering

Försäkringsrådgivarna Mälardalen följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, även känd som Allmän dataskyddsförordning (GDPR), när det gäller behandling av personuppgifter. Syftet med behandlingen är att säkerställa att du som kund omfattas av försäkringsförmedlingsuppdraget som är kopplat till din nuvarande eller tidigare arbetsgivare, medlemsorganisation, gruppförsäkringslösning eller uppdrag via dig själv. Dessutom är det för att Försäkringsrådgivarna Mälardalen ska kunna uppfylla de lagkrav som följer av uppdraget.