Om vi inte är överens

Försäkringsrådgivarna Mälardalen är som franchisetagare och anknuten försäkringsförmedlare en del av Länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar ägs i sin tur av våra kunder. Våra kunders synpunkter är därför extra viktiga för oss. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende.

 

Be din handläggare titta på ärendet igen

De flesta frågetecken brukar kunna rätas ut vid ett personligt samtal, så kontakta i första hand din handläggare.

 

Speciellt vid skadeärenden:

Gäller frågan ekonomisk värdering i ett skadeärende, kan du i vissa fall begära en opartisk värdering i enlighet med villkoren. Läs mer i försäkringsvillkoren.

 

Kontakta vår klagomålsansvarig

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du ta ditt ärende vidare till Klagomålsansvarig i det Länsbolag där du har din försäkring. Självklart kostar det ingenting att framföra ditt klagomål.

 

Klagomålsansvariga på de Länsförsäkringsbolag Försäkringsrådgivarna Mälardalen är anknuten till

LF Stockholm, Lars Felin, klagomalsansvarig.stockholm@lansforsakringar.se,08-562 830 00

LF Bergslagen Maria Nygård maria.nygard@lfbergslagen.se, 021190100   

LF Uppsala Susanne Fagerberg. kundsynpunkter.uppsala@lansforsakringar.se, 018-685689 

 

Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

  • Trafikskadeärenden

Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 

  • Medicinska ärenden

Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

  • Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 

  • Övriga ärenden

Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, www.arn.se eller telefon 08-508-860 00. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Allmänna reklamationsnämnden

 

Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat.

 

Rådgivning i försäkringsfrågor

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor

Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Konsumentupplysning

Konsumentverket (Hallå konsument), www.hallakonsument.se, 0771-525 525.

Finansiella tjänster

Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.