LF_000537

Vi tror på transparens i vår nära relation till dig. Skulle du som kund bli missnöjd med vårt agerande, kan du framföra klagomål till Länsförsäkringar Stockholm.

Ring 08- 562 830 00 till Klagomålsnämnden, skriv till Länsförsäkringar Stockholm, 169 97 Solna, eller via e-post: klagomalsnamnden@lansforsakringar.se.

Beskriv ditt ärende, namn på den försäkringsförmedlare du haft kontakt med, när kontakten ägde rum och skälet till att du är missnöjd. Glöm inte att bifoga eventuella handlingar som är relevanta för ärendet.

Vid eventuella klagomål får du vägledning här:

Konsumenternas försäkringsbyrå
(www.konsumenternasforsakringsbyra.se)

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
(www.konsumenternas.se)

Konsumentverket (Hallå konsument) eller hos din kommunala konsumentvägledare:
www.hallakonsument.se/sok-din-kommuns-konsumentverksamhet