Anknuten försäkringsförmedlare

Vi är en del av Länsförsäkringars organisation som anknuten försäkringsförmedlare.

 

Försäkringsförmedlaren är anknuten försäkringsförmedlare till och har genom avtal åtagit sig att förmedla försäkring för Länsförsäkringar Bergslagens räkning, på vars uppdrag försäkringsförmedlaren agerar.


Länsförsäkringar Bergslagen har följande kontaktuppgifter:

Organisationsnummer: 578000–9956

Postadress: Box 1046, 721 26 Västerås

Besöksadress: Stora Gatan 41, 722 12 Västerås

Telefonnummer: 021-190100

Webbplats: www.lansforsakringar.se/bergslagen


Länsförsäkringar Bergslagen har genom avtal åtagit sig att distribuera försäkring för

• Länsförsäkringar AB (publ)

• Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)

• Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ)

• Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)

 

Detta innebär att försäkringsförmedlaren i förekommande fall även kan komma att förmedla försäkring från dessa bolag på Länsförsäkringar Bergslagens uppdrag.

Försäkringsförmedlaren är också anknuten försäkringsförmedlare till Länsförsäkringar Stockholm (organisationsnummer: 502002-6265) och till Länsförsäkringar Uppsala (organisationsnummer: 517600-9529).