Tjänstepension ger trygghet för dig och dina medarbetare

Som arbetsgivare har du behov av att ge dina medarbetare trygghet utöver lönen. Med vår pensionsplan Friplan får du en flexibel tjänstepension med möjlighet att anpassa skyddet till varje medarbetares situation.

Sparande till pension

Sparande till ålderspension ingår alltid i pensionsplanen Friplan. Medarbetaren bestämmer själv hur pengarna ska förvaltas och kan välja mellan två olika förvaltningsformer – fondförvaltning och garantiförvaltning.

Sparandet kan också kompletteras med:

  • Ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom.
  • Ersättning vid olycksfall.
  • Möjlighet till snabb och säker sjukvård.
  • Skydd till familjen vid dödsfall.
  • Möjlighet att växla lön mot pension.

Kontakta gärna oss för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte där vi tillsammans ser över möjligheterna för dig som arbetsgivare att få en bra pensionslösning för dina medarbetare.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt