Vi är ett Franchiseföretag till Länsförsäkringar. Hos oss har du tillgång till hela Länsförsäkringars utbud, samt flertalet av marknadens största fondbolag.

Kapitalplacering

Vi har ett brett utbud av placeringsinriktningar och ger bästa fondrådgivning utifrån aktuellt marknadsläge. Vi ger era placeringar större möjligheter att växa.

Företagsförsäkring

Varje företag har sitt unika behov av försäkringar. Vi erbjuder flexibla företagsförsäkringar oavsett verksamhet och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Tjänstepension

Ge dina anställda trygghet utöver lönen. Med vår pensionsplan Friplan får du en flexibel tjänstepension med möjlighet att anpassa skyddet till varje medarbetares situation.